Trendi i çmimit të lëndës së parë

Çmimi për magnetin e tokës së rrallë (magneti Neodymium dhe magneti Samarium Cobalt) varet shumë nga kostoja e lëndës së parë, veçanërisht nga materialet e shtrenjta të tokës së rrallë dhe materiali kobalt, të cilat luhaten shpesh në një kohë të veçantë. Prandaj, prirja e çmimit të lëndës së parë është shumë e rëndësishme që përdoruesit e magnetit të planifikojnë planin e blerjes së magnetit, të ndërrojnë materialet e magnetit, apo edhe të pezullojnë projektet e tyre… Duke marrë parasysh rëndësinë e çmimit për klientët, Horizon Magnetics gjithmonë azhurnojnë tabelat e çmimeve për PrNd (Neodymium / Praseodymium ), DyFe (Disprozium / Hekur) dhe Kobalt në tre muajt e fundit. 

PrNd

PrNd 20210203-20210524

DyFe

DyFe 20210203-20210524

Bashkëpunim

Co 20210203-20210524

Përgjegjësia

Ne përpiqemi të përpiqemi të sigurojmë çmime të plota dhe të sakta të lëndëve të para më sipër, të cilat janë marrë nga kompania inteligjente e tregut të njohur në Kinë (www.100ppi.com) Sidoqoftë ato janë vetëm për referencë dhe ne nuk bëjmë asnjë garanci në lidhje me to.